Navigation Menu+Rajarshi Song Lyrics - N.T.R

Rajarshi Song Lyrics in from the movie/album N.T.R. This song is sung by , , , , and composed by . These lyrics are penned by , , . Discover more song lyrics...

The movie/album N.T.R stars , , , and the release date is Dec 11, 2018.

For more information :
Wiki

(Music Starts)

Namata pita naiva,
bandhurnamithra,
Name dhwesharagou,
Name lovbamohou…

Na punyam na papam,
Na soukhyam na dhukham,
Chidhanana rupaha,
Shivoham shivoham..

Thalli edi? Thandri edi?
Adhutagile bandhamedhi,

Mamathalevi? Mayalevi?
Manasuporala masakalevi?

Nee illu nee vallu,
Needantu ee chinta,
Suntaina leni ee nela pai nadayadu,
Rushivo..

Krushito nasti dhurbikshamani lokhani sashinchu,
Manishivo..
Rushivo..
Rajarshivo..

Evarivo..
Neevevarivo..
Neevevarivo..
Evarivo..

Na mantro na teerdham,
Na yagno na vedam,
Na dharmo nachardho,
Na moksho na kamam,

Na mrutyurnasankha,
Na me jathi bedham,
Chidananda rupam,
Shivoham shivoham..

(Instrumental Music)

Jagruthamulo jaagu edi?
Rathri edi? Pagalu edi?

Karyadiksha badhudhavuga..
Alupu edi? Digulu edi?

Uchvasa nishvasamula pranayagani,
Urvijanodharanakai cheyu rajayogi,

Kathanarangana karmayogi..

Aham nirvikalpo,
Nirakara rupo,
Vibhurvapya sarvatra,
Sarvenriyaanam,

Natejo navayurna,
Bhoomirnavyomam,
Chidananda rupam,
Shivoham shivoham..

Nirvasana vasana sankshema,
Swapnikudu eetadu…

Nishkriyaprachana sangrama,
Srameekudu eetadu…

Nirata sanghashreya sandhana,
Bhavukudu eetadu…

Mahanayakudu eetadu… (X2)

(Instrumental Music)

Namata pita naiva,
bandhurnamithra,
Name dhwesharagou,
Name lovbamohou…

Na punyam na papam,
Na soukhyam na dhukham,
Chidhanana rupaha,
Shivoham shivoham..

Na mantro na teerdham,
Na yagno na vedam,
Na dharmo nachardho,
Na moksho na kamam,

Na mrutyurnasankha,
Na me jathi bedham,
Chidananda rupam,
Shivoham shivoham..

Aham nirvikalpo,
Nirakara rupo,
Vibhurvapya sarvatra,
Sarvenriyaanam,

Natejo navayurna,
Bhoomirnavyomam,
Chidananda rupam,
Shivoham shivoham..

(Music Ends)

Found any correction in the Rajarshi Song Lyrics ? please let us know.More lyrics from the album N.T.R

Rajarshi Song Lyrics

Rajarshi Song Lyrics

Rajarshi Song Lyrics track length:5:23 Music ©

Like The song ? Say something!!


Discover more song's lyrics related to your mood